สถิติ

307912
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
117
67
237
306799
12985
2574
307912

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-21 17:57:37

ประกาศนียบัตรรับรอง

       โรงเรียนจัดให้มีการสอบเทียบชั้นทุกๆปี ทั้งนี้การสอบเทียบเพื่อรับประกาศนียบัตร ไม่ถือเป็นข้อบังคับสำหรับนักเรียนทุกคน เนื่องจากความมุ่งหวังของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามนักเรียนที่มีจุดประสงค์จะวัดผลความสามารถและพัฒนาการของตนจะสมัครสอบได้ทุกปี โดยครูผู้สอนจะเป็นผู้ติวการสอบให้ โดยทางโรงเรียนฯเองจะมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริม และเตรียมความพร้อมของนักเรียน

ประกาศนียบัตรที่นักเรียนจะได้รับมี 3 ประเภท ได้แก่
        1. ประกาศนียบัตรโรงเรียนดนตรีสิรญา รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง ทั้งนี้ การจัดการสอบ จะจัดสำหรับบางรายวิชา ในระหว่างปี
        2. ประกาศนียบัตรสถาบันจินตการดนตรี โดยมีกระทรวงศึกษาธิการรับรองประกาศนียบัตรที่ออกให้ โดยมีตั้งแต่ระดับชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง และประกาศนียบัตรประกอบอาชีพครู การจัดการสอบเทียบชั้นของสถาบันจิตการดนตรี จะจัดทุกเดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน
        3. ประกาศนียบัตรรับรองจากต่างประเทศประกาศนียบัตรจาก สถาบัน The Associated Board of the Royal Schools of Music ประเทศอังกฤษ โดยเป็นการสอบเทียบเกรดตามมาตรฐานของสถาบันฯ มีการจัดสอบในทุกระดับเกรด ซึ่งประกาศนียบัตรนี้เป็นใบประกาศนียบัตรที่นักเรียนสามารถนำไปใช้เทียบเกรดดนตรีในการสอบได้ ในระดับ A Level Examination และ GCSE Examination ของประเทศอังกฤษ และเครือจักรภพ ซึ่งจะจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนพฤศจิกายน

m9

โรงเรียนดนตรี สิรญา : 33/1-2 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-313608-9