สถิติ

307780
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
52
53
105
306799
12853
2574
307780

Your IP: 3.227.2.246
Server Time: 2020-01-20 14:44:59

 ลักษณะการเรียนการสอน

จัดแบ่งการเรียนออกเป็น 2 ประเภทคือ

   1. การเรียนปฏิบัติเครื่องดนตรี นักเรียนจะเรียนสัปดาห์ละครั้ง โดยการจัดการเรียน การสอนมีหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของการเรียนรู้ของแต่ละเครื่องดนตรี ซึ่งมีความแตกต่าง กันออกไปคือ มีทั้งการเรียนในรูปแบบเรียนเป็นกลุ่ม และรูปแบบการเรียนแบบเดี่ยว

   2. การเรียนทฤษฎีดนตรี เมื่อนักเรียนเรียนถึงระดับกลางนักเรียนจะต้องลงเรียนทฤษฎีเพิ่มขึ้นอีก โดยวิชาเนื้อหาที่จะได้รับจากวิชาทฤษฎีจะได้แก่ การเรียน การประพันธ์ดนตรีอย่าง ง่ายๆ การเรียบเรียงเสียงประสาน และที่สำคัญคือการส่งเสริมพัฒนาการด้านโสต และพัฒนา ปฏิภาณทางดนตรีให้ดีขึ้น

   โดยทางโรงเรียนดนตรี สิรญาได้นำตำราเรียน จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของโลก มาใช้ใน และ Hal Leonard Co-operation

 

หลักสูตรการเรียนการสอน

หลักสูตร
วิชา
ระยะเวลา
เรียน
อายุที่รับ
ประกาศนียบัตร
รับรอง
หมายเหตุ
เตรียมความพร้อม ด้านดนตรีสำหรับเด็ก
1.ดนตรีพื้นฐานปี 1


2.ดนตรีพื้นฐานปี 2


3.พื้นฐานเปียโน เบื้องต้น
1 ปีการศึกษา


1 ปีการศึกษา


1 ปีการศึกษา
3 ขวบ ครึ่งขึ้นไป

4 ขวบ
ครึ่งขึ้นไป

5 ขวบ
ครึ่งขึ้นไป
ใบรับรอง


ใบรับรอง


ใบรับรอง
 
ระดับต้น
4.ระดับต้นปฏิบัติ เครื่องดนตรีตามที่ นักเรียนเลือกเรียน (ดูรายละเอียดใน ภาควิชาต่างๆ)
ประมาณ 3 ปี การศึกษา
ไม่จำกัด อายุ
ใบรับรองเกรด 1, 2 และประกาศนียบัตร เกรด 3  
ระดับกลาง เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีเพิ่ม
5.ระดับกลางปฏิบัติ เครื่องดนตรีตามที่ นักเรียนเลือกเรียน (ดูรายละเอียดใน ภาควิชาต่างๆ)
ประมาณ 3 ปี การศึกษา
ไม่จำกัด อายุ
ใบรับรองเกรด 4,5 และประกาศนียบัตร เกรด 6
นักเรียนต้องลง เรียนวิชา ทฤษฎีเพิ่ม
ระดับสูง
6.ระดับสูงปฏิบัติ เครื่องดนตรีตามที่ นักเรียนเลือกเรียน (ดูรายละเอียดใน ภาควิชาต่างๆ)
ประมาณ 5 ปี การศึกษา
ไม่จำกัด อายุ
ใบรับรองเกรด 7 ประกาศนียบัตรเกรด 8 ประกาศนียบัตรอาชีพครู
นักเรียนต้องลง เรียนวิชา ทฤษฎีเพิ่ม

โรงเรียนดนตรี สิรญา : 33/1-2 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-313608-9