สถิติ

307858
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
63
67
183
306799
12931
2574
307858

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-21 16:39:49


กีตาร์


โดยทั่วไปเราจะเห็นกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีประกอบการร้องเพลงเป็นส่วนใหญ่ ทั้งรูปร่าง ลักษณะก็มีหลายแบบแตกต่าง กันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเพลง นอกจากจะใช้กีตาร์เป็น เครื่องประกอบการร้องเพลงแล้ว เรายังสามารถนำมาบรรเลงเดี่ยวได้อีกด้วย เพราะกีตาร์มีลักษณะของ "วงดนตรี" อยู่ในตัวเอง คือ สามารถเล่นเบส, คอร์ด และทำนองได้พร้อมกันในคราวเดียว ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นลักษณะการเล่นแบบ "คลาสสิค" หรือ "ฟิงเกอร์สไตล์" ส่วนการเล่นประกอบการร้องในบทเพลงร่วมสมัย เรียกว่า "ป๊อบปูล่า"

m2


เรียนกีตาร์เพื่ออะไร ?

ในเบื้องต้นคนส่วนใหญ่ต้องการเรียนกีตาร์ เพื่อการผ่อนคลาย เนื่องจากกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีที่สามารถ นำติดตัวไป ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ เหมาะที่จะใช้ในการสันทนาการ เมื่อผู้เล่นเรียนไป ถึงระดับหนึ่งแล้ว จุดมุ่งหมายในการเล่น ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นการเล่นที่จริงจังมากขึ้น ในช่วงนี้ โรงเรียนดนตรี จะมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้ผู้เรียนมีการเรียนที่เป็นระบบ สามารถ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการเล่นได้ง่ายขึ้นตลอดจน สามารถพัฒนาการเล่น ให้ดีขึ้นไปถึงในระดับอาชีพได้


หลักสูตรวิชากีตาร์ของโรงเรียนดนตรีสิรญา สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระดับคือ

      1. ชั้นต้น ผู้เรียนจะได้เรียนโน้ตเบื้องต้นทั้ง 6 สาย, ท่านั่ง, การเล่นคู่ (Duets) อย่างง่ายจากกีตาร์ขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะใช้เวลา ประมาณ 4 - 6 เดือน เมื่อจบขั้นพื้นฐานแล้ว ก็จะเริ่มแยก เป็นสไตล์คลาสสิคหรือป๊อบปูล่า ซึ่งผู้เรียนจะเป็นผู้เลือก ภายใต้ คำแนะนำ ของอาจารย์ผู้สอน ในช่วงนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเล่น , การฟัง และสามารถบอกถึงความแตกต่าง ของเพลง คลาสสิคและเพลง ป๊อบปูล่าได้อย่างชัดเจน และถ้าผู้เรียนต้องการจะเปลี่ยนจากคลาสสิคเป็นป๊อบปูล่า หรือป๊อบปูล่า เป็น คลาสสิคก็สามารถทำได้ ระยะเวลาที่เรียนใช้ 1 ปีครึ่ง - 2 ปี

m5

2. ชั้นกลาง สำหรับสไตล์คลาสสิคผู้เรียนจะได้เรียนบทเพลงในยุคต่าง ๆ รวมทั้งการฟังและบอกถึงความแตกต่าง ของเพลงในแต่ละยุคได้ สำหรับสไตล์ป๊อบปูล่า ผู้เรียนจะได้เรียน การใช้คอร์ดที่ยากและแปลกขึ้น อัตราจังหวะที่ซับซ้อน มากขึ้น รวมไปถึงการแกะเพลงอย่างง่าย ช่วงนี้ จะใช้เวลาประมาณ 3 ปี

3. ชั้นสูง ในขั้นนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปใช้ในการ ประกอบอาชีพได้ กิจกรมต่างๆ จะมากและ จริงจังขึ้น ทางโรงเรียนฯ จะสนับสนุนให้มีการแสดงของ ตัวผู้เรียนเอง หรือจะมีการทดสอบเพื่อรับเข้าเป็นครู ของทางโรงเรียนฯ ซึ่งแล้วแต่ตัวผู้เรียนว่าต้องการ แสดงหรือสอน โดยในช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณ 3 ปี

โรงเรียนดนตรี สิรญา : 33/1-2 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-313608-9