สถิติ

277781
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
38
97
989
275573
2842
3727
277781

Your IP: 34.229.113.106
Server Time: 2019-07-21 09:34:36

การเต้น

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีสมาธิ ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
     2. เพื่อให้นักเรียนได้รับสนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเต้นประกอบเพลงหลากหลายประเภท ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
     3. ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย และขยัน หมั่นฝึกซ้อม
     4. ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านดนตรี ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักฟังและนับจังหวะ

     5. เสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของร่างกาย ถือเป็นการออกกำลังกายและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี

เนื้อหาวิชา

     สอนโดยอาจารย์ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านนาฏยศิลป์โดยตรง และมีประสบการณ์ในการเต้นและออกแบบการแสดงมาแล้วหลายการแสดง โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเคลื่อนไหวร่างกายให้สัมพันธ์ไปกับจังหวะของดนตรีได้อย่างสร้างสรรค์และงดงาม เน้นเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งแบบช้าและแบบเร็ว สลับกันไป ในหลักสูตรจะสอดแทรกพื้นฐานการเต้นทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกล้ามเนี้อเพลิดเพลินกับดนตรีทันสมัย แนวป๊อปและฮิพฮอพ ใหม่ๆที่นิยมในปัจจุบัน

 

โรงเรียนดนตรี สิรญา : 33/1-2 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-313608-9