สถิติ

307778
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
50
53
103
306799
12851
2574
307778

Your IP: 3.227.2.246
Server Time: 2020-01-20 14:33:58

ยิมนาสติก

การเรียนยิมนาสติกขั้นพื้นฐานมีวัตถุประสงค์

    1. เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความสามารถขั้นพื้นฐาน การออกกำลังกาย สามารถเล่นกีฬาได้เป็นอย่างดี
    2. กีฬายิมนาสติกเป็นกีฬาที่ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายได้อย่างเหมาะสม
    3. มีการพัฒนาความสัมพันธ์ของ ระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท
    4. มีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวราบ แนวดิ่ง และหลายระนาบพร้อมกัน
    5. เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ระบบต่างๆ ในร่างกาย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

el1


เด็กที่ได้รับการฝึกจะมี

    1.ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ)
    2.ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
    3.เด็กๆ จะมีความคิดอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ
    4.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาด

el2


ประโยชน์ของการเรียนยิมนาสติก

    1. เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบกล้ามเนี้อ และระบบประสาท
    2. ก่อให้เกิดไหวพริบ และปฏิภาณที่ดี
    3. สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก
    4. เสริมสร้างจินตนาการสำหรับเด็ก คิดค้นสิ่งใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาความคิด
    5. มีรูปร่งสัดส่วนสวยงาม เพราะมีการใช้กล้ามเนี้อทุกส่วนอย่างสมดุล
    6. สร้างเสริมบุคลิกภาพที่สง่างาม
    7. สร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย และจิตใจ มีความมุ่งมั่นและความพยายาม พร้อมทั้งสร้างลักษณะนิสัยให้มีระเบียบวินัยที่ดี

โรงเรียนดนตรี สิรญา : 33/1-2 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-313608-9