สถิติ

307781
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
53
53
106
306799
12854
2574
307781

Your IP: 3.227.2.246
Server Time: 2020-01-20 15:02:40

กลองชุด

         หลักสูตรที่สอนตั้งแต่พื้นฐาน วิธีการจับไม้ ท่านั่ง การตีสแนร์ (Stick Control) พร้อมกับ กระเดื่อง ที่ถูกต้องตามวิธี การอ่านโน้ตกลอง ในรูปแบบของจังหวะต่างๆ (Basic Pattern) จนพัฒนาไปสู่แนวเพลง ที่มีความหลากหลาย เช่น Rock, Pop, Blue, Jazz จนสามารถเล่นบทเพลงที่ผู้เรียนชอบได้อย่างสนุกสนาน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นต้น ไปจนถึงขั้นสูง

4


ขั้นต้น นักเรียนจะได้เรียนรู้ส่วนประกอบของกลองชุด ท่านั่งที่ถูกต้อง การจับไม้ที่ถูกวิธี และเรียนรู้ลักษณะเสียงเอกลักษณ์ ของกลอง และเสียงฉาบแต่ละใบ รวมทั้งได้ฝึกเทคนิคการเล่นที่สัมพันธ์กันของมือและเท้า รวมทั้งได้เรียนรู้โน้ตกลองสากล

ขั้นกลาง นักเรียนที่ผ่านการเรียนขั้นต้นมาเป็นอย่างดี โดยหลังจากที่ได้เตรียมความพร้อมของมือและเท้าแล้ว จะได้เรียนรู้ จังหวะและโน้ตส่วนที่ยากขึ้น เพื่อให้มีความสามารถในการแสดงเดี่ยว(solo) และแสดงเป็นกลุ่ม(band) ร่วมกับเครื่องดนตรีอื่นได้

ขั้นสูง จะมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ในการเล่น ,มีความเข้าใจในการถ่ายทอดอารมณ์เพลงโดยจะได้ฝึกแนวเพลงและจังหวะต่างๆที่ยากขึ้นกว่าขั้นกลาง เช่น Blue , Funk , Jazz และมีแบบฝึกเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อและความเร็ว เพื่อให้สามารถควบคุมความหนักเบาของน้ำหนักเสียง ความกลมกลืน และความเร็วที่เหมาะสม

m7

โรงเรียนดนตรี สิรญา : 33/1-2 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-313608-9