สถิติ

307913
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
67
238
306799
12986
2574
307913

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-21 17:57:50


อิเล็กทรอนิกส์ออร์แกน


เรียนหลักสูตรของภาคอิเล็คทรอนิกส์ออร์แกนจะได้อะไรบ้าง ?

      1. หลักสูตรอิเล็คทรอนิกส์ออร์แกน ใช้บทเรียนของ Kenneth Baker ซึ่งเป็น บทเรียนที่มีอยู่ระดับชั้นคือ

            ขั้นต้น จะเรียนอยู่ในเล่ม 1 และเล่ม 2 มีระยะเวลาเรียนประมาณ 2 ปี นักเรียน จะได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเล่นเพลงง่าย ๆ สามารถอ่านโน้ตและเล่นเพลงได้พอสังเขป

            ขั้นกลาง จะเรียนอยู่ในเล่ม 3 และเล่ม 4 มีระยะเวลาเรียนประมาณ 2 ปี นักเรียน จะมีความรู้ความสามารถในการอ่านโน้ต และการเล่นขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง นักเรียนสามารถเลือกซื้อ หนังสือโน้ตเพลง Pop หรือเพลงไทยตามท้องตลาดนำเอามาซ้อมเองได้

            ขั้นสูง จะเรียนอยู่ในเล่ม 5 ถึงเล่ม 7 นักเรียนมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะเล่น หรือเขียนเพลงได้หรือสอบเกรดชั้นสูง และเข้าอบรมยกระดับขึ้นเป็นอาจารย์สอนดนตรีได้


ลักษณะการเรียน เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3- 5 คน อายุ 7 ปีขึ้นไป

m6


      2. หลักสูตร One Touch หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนระยะสั้น ใช้เวลา ไม่มากก็สามารถเล่นเพลงได้โดยใช้ระบบ Automatic Bass Chord
ลักษณะการเรียน เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 6 เดือน สำหรับเนื้อหาของหลักสูตรส่วนใหญ่ จะเป็นเพลง Pop ง่าย ๆ มีทั้งเพลงไทยและเพลงสากล

โรงเรียนดนตรี สิรญา : 33/1-2 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-313608-9