สถิติ

307918
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
67
243
306799
12991
2574
307918

Your IP: 3.229.142.175
Server Time: 2020-01-21 18:01:28


ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก


นักเรียนจะได้อะไรบ้างจากการเรียนวิชาดนตรีพื้นฐาน

       วิชาดนตรีพื้นฐานเป็นวิชาที่ปลูกฝังดนตรีให้เข้าไปในตัวของเด็กเล็กซึ่งเด็กในวัยนี้ สามารถซึมซับดนตรีได้ง่ายและรวดเร็ว การจัดหลักสูตรจะจัดให้เด็กมีประสบการณ์ทางดนตรีในระดับ ความสามารถของพัฒนาการตามวัยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเข้าใจในภาษาของดนตรี เช่นเดียวกับภาษาพูด สามารถอ่านและสร้างสรรค ์ภาษาดนตรี ออกมาได้อย่างงดงาม ไม่ว่าจะด้วยการฟัง การร้อง การเล่นเครื่องดนตรี การเต้นรำเข้าจังหวะ และให้มีความรักดนตรีไปพร้อมๆ กับมีความเข้าใจ ในเนื้อหาของภาษาดนตรี เนื่องจากดนตรีไม่ได้มีแต่เพียงการเล่นเครื่องดนตรีให้ได้เท่านั้น แต่ดนตรียัง มีความหมายกว้างๆ รวมไปถึงการฟัง การร้อง การเล่น การอ่าน และการเขียนด้วย

menu4 menu1  


หลักสูตร

       1) ฝึกการฟัง การร้องเพลง การเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะ การอ่านจังหวะ และการเล่น ทางดนตรี อย่างเป็นขั้นตอน
       2) เพื่อให้นักเรียนได้มีความเข้าใจ สามารถอ่าน และตีความสัญลักษณ์ทางดนตรี ในรูปแบบต่างๆ ได้
       3) ฝึกความกล้าในการแสดงออกร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
       4) เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักดนตรี พอใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี ที่จัดไว้ และเกิดความตั้งใจ ที่จะเรียนดนตรีต่อไป

ลักษณะการเรียน เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3- 5 คน อายุ 4 ปีขึ้นไป

โรงเรียนดนตรี สิรญา : 33/1-2 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-313608-9